http://www.hotelosmolinos.com/?epirew=trajes-de-hombre-con-un-solo-boton&1cc=43 Tại sao có ngày nhuận

Tại sao có ngày nhuận

follow site Năm nhuận – Ngày nhuận ?

click here Tại sao lại có ngày – năm nhuận và cách tính ngày – năm nhuận thế nào ? Như các bạn đã biết theo quy luật Trái đất quay quanh hệ Mặt trời một vòng sẽ là 365 ngày 5h giờ 48p phút 46s giây, trong dương lịch sẽ  coi 365 ngày là cách tính theo một năm trời, thời gian dư ra trong 4 năm – ngày tích luỹ thành 1 ngày dương, ngày đó được hiểu thêm ngày đó vào tháng 2 của năm. Âm lịch được coi 354 ngày tròn một năm, thời gian dư ra sẽ cứ ba năm lại có thể được tích luỹ thành một tháng nữa, khoảng thời gian này sẽ được cộng dồn khoảng vào trong vòng một năm, với cách tính lịch như vậy người xưa gọi là ngày – năm nhuận, còn năm nhuận là để chỉ một năm dương lịch nào đó có ngày nhuận hoặc năm âm lịch có tháng nhuận. Tính theo năm dương lịch thì thời gian 4 năm sẽ có một năm nhuận, thêm vào tháng hai một ngày, đó chính là hôm nay 29/02/2016, ngày đó được chúng ta gọi là ngày nhuận.

rencontres 5 a 7 tại sao có ngày năm nhuận

go to link Cách tính ngày nhuận theo năm dương lịch thế nào ?

follow site Các cách tính năm thời gian theo hệ mặt trời gọi là năm dương lịch. Trái đất sẽ quay 1 vòng xung quanh hệ mặt trời mất 365 ngày và 6h giờ. Năm dương lịch sẽ có số nguyên là 365 ngày/năm. Như vậy, nếu một năm dương lịch còn thừa 6h giờ/ngày và bốn năm dồn lại thừa 24h giờ, tương ứng thời gian đó với 1 ngày của năm. Cứ 4 năm tiếp theo sẽ có một năm 366 ngày là ngày – năm nhuận. Năm nhuận ngày dương lịch sẽ được tính vào tháng 2 của năm. Đó là ngày hôm nay 29/02/2016 !

Tại sao có ngày nhuận ? Hay bạn muốn tìm hiểu năm nào của năm Dương lịch là năm nhuận thì lấy số biểu của năm đó và đem chia cho bốn mà vừa đủ tròn đó là năm Dương lịch sẽ có nhuận tháng 2 cộng thêm một ngày thành 29 ngày. Vì bình thường tháng 2 năm Dương lịch có 28 ngày thôi.

Tại sao có ngày nhuận

http://fbmedical.fr/aftepaes/1837 Ví dụ: Năm 1996, lấy các con số 1996 chia cho bốn thì vùa đúng 499 lần đó, do đó 1996 là năm nhuận có 366 ngày. Bạn cũng có thể làm thử tính một vài năm khác xem sau.

click here Lưu ý: Các năm tròn của Thế kỷ (tức số biểu năm đó có hai con số Optionweb demo Come investire sui binary options in inghilterra Trading opzioni binarie calendario economico Trade forex online